Sopimus

​ 

1.3.2022

VALOKUVAUSSOPIMUS & SOPIMUSEHDOT​​​​​​​ 

Näissä sopimusehdoissa valokuvaajalla viitataan henkilöön Arto Hiltunen/ valokuvaaja Eräs Studio ja asiakkaalla valokuvauspalvelun tilaajaan.  

SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  

Asiakas perehtyy sopimusehtoihin ennen sovittua kuvausajankohtaa. Ostamalla valokuvaajan palveluita, asiakas sitoutuu noudattamaan tässä dokumentissa mainittuja sopimusehtoja. 

Valokuvaaja sitoutuu noudattamaan tämän dokumentin ehtoja jokaisen asiakkaansa kanssa.  

VARAUKSET 

Valokuvauksen varaus on sitova sitten, kun valokuvaaja on lähettänyt asiakkaalle kirjallisen vahvistusviestin sähköpostitse. Vahvistusviesti sisältää tiedot yhdessä asiakkaan kanssa sovitusta kuvauksen sisällöstä, kuvauksen ajankohdasta sekä ehdot kuvausten siirtämiseksi/peruuttamiseksi. 

ESIKATSELUGALLERIA  

Valokuvaaja lähettää sähköpostitse linkin suojattuun esikatselugalleriaan yhden viikon sisällä toteutuneista kuvauksista. Esikatselugalleria sisältää sovitun määrän valokuvaajan valitsemia onnistuneita otoksia.  

Esikatselugallerian kuvat on ainoastaan valotuskorjattu editointiohjelmilla.  

Asiakkaan valittua jälkikäsittelyyn menevät kuvat, esikatselugalleria poistetaan.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai ladata esikatselugallerian kuvia omaan käyttöön tai julkaista niitä ilman valokuvaajan kirjallista suostumusta.  

MAKSUT & VALMIIDEN KUVIEN TOIMITTAMINEN 

Lasku toteutuneesta kuvauksesta ja käsitellyistä kuvista toimitetaan asiakkaan sähköpostiin.  

Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle, kun asiakas on maksanut laskun.  

Käsiteltyjen kuvien toimitusaika on riippuvainen asiakkaan valitseminen kuvien määrästä. Asiakkaan maksettua saamansa laskun, valokuvaajan toimittaa valmiit kuvat kuitenkin 1-4 viikon sisällä, ellei toisin sovita.  

Mikäli asiakas ei ole maksanut saamaansa laskua eräpäivään mennessä, valokuvaajalla ei ole velvollisuutta toimittaa käsiteltyjä kuvia asiakkaalle.   

TEKIJÄNOIKEUSLAKI JA KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS 

VALOKUVAAJAA SITOVAT OIKEUDET JA EHDOT 

Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus omiin kuviinsa, niiden käyttöön, julkaisemiseen ja myymiseen. Valokuvaajalla on oikeus myydä sellaisia kuvia, joiden julkaisemiseen hän on saanut asiakkaan kirjallisen suostumuksen. 

Henkilötietolain mukaisesti valokuvaaja pyytää asiakkailta aina erillisen kirjallisen suostumuksen sellaisten kuvien julkaisemiseen, joissa asiakkaan henkilöllisyys on tunnistettavissa. Alle 18-vuotiaasta otettujen kuvien julkaisemiseen valokuvaaja pyytää aina erillisen kirjallisen suostumuksen vähintään yhdeltä lapsen huoltajalta.  

Valokuvaaja pyytää asiakasta/asiakkaita allekirjoittamaan suostumuksen ennen kuvausten aloittamista. Valokuvaaja taltioi suostumukset ja noudattaa niiden mukaisia julkaisuoikeuksiaan.  

Mikäli valokuvaaja toivoo laajempia julkaisuoikeuksia, valokuvaaja voi jälkikäteen pyytää asiakasta muuttamaan suostumustaan. Asiakasta ei velvoiteta muuttamaan suostumustaan valokuvaajan pyynnön mukaiseksi.  

Valokuvaaja saa julkaista suostumuksen antaneiden asiakkaidensa kuvia esimerkiksi omilla sosiaalisen median alustoilla, verkkosivuillaan sekä muilla julkisilla alustoilla ja julkisissa tiloissa.  

ASIAKASTA SITOVAT OIKEUDET JA EHDOT 

Asiakas saa julkaista valokuvaajan ottamia kuvia omilla sosiaalisen median alustoilla ja teettää valokuvista kopioita sekä omaan yksityiseen että oman lähipiirinsä käyttöön. Mikäli asiakas toimittaa valokuvaajan kuvia lähipiirilleen, kyseisiä henkilöitä velvoittaa samat valokuvien käyttöä ja julkaisua koskevat ehdot kuin asiakasta itseään.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä valokuvaajan ottamia kuvia tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. 

Valokuvaajan ottamia kuvia ei saa saattaa yleisön nähtäville sellaisella tavalla, joka loukkaa valokuvaajaa tai tämän taiteellista arvoa.  

Muista valokuvien julkaisutavoista ja asiakkaan julkaisuoikeuksista tulee neuvotella erikseen valokuvaajan kanssa. Valokuvaajalta tulee saada kirjallinen suostumus neuvottelussa sovittuihin, laajempiin asiakkaan toivomiin julkaisuoikeuksiin ennen kuvien julkaisemista.  

Asiakkaan julkaistaessa valokuvaajan ottamia kuvia, valokuvaajan nimi Arto Hiltunen ja Eräs Studio on aina merkittävä julkaisuun. 

ERIMIELISYYDET & SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Mikäli asiakkuuden aikana herää erimielisyyksiä, kyseisistä asioista neuvotellaan ensisijaisesti asiakkaan ja valokuvaajan välillä rakentavalla ja kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla.  

Valokuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jolloin valokuvaajan tulee antaa asiakkaalle selitys sopimuksen purkamiseen johtaneista syistä.  

Mikäli asiakas toivoo sopimuksen purkamista, asiasta sovitaan yhdessä asiakkaan ja valokuvaajan välillä kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla.